Buurtvereniging Burgwey

In 2013 bestond de vereniging 10 jaar. Dit jubileum was de aanleiding voor publicatie van een prachtig boekwerk:

"Wijk Burgwey in historisch perspectief"

meer>>

Het doel van deze vereniging is een platform te bieden aan bewoners voor aandachtspunten op het gebied van de leefomgeving, leefbaarheid en veiligheid van de buurt.

Tevens hoopt de ‘Burgwey’ door middel van nieuwsbrieven en regelmatige sociale contacten de samenhang in de buurt te stimuleren.

 

speeltuinwinterlentewintervijfer